Pristopni pogoji

Namen vadbe in ostalih storitev pod nadzorom izobraženega in usposobljenega kadra ekipe KinEra je razvoj gibalnih sposobnosti, oblikovanje telesa in izboljšanje vašega zdravje ter počutja. Na podlagi ocene kadra ekipe KinEra boste izvajali storitve ali vadbeni program, prilagojene vašim telesnim sposobnostim, znanemu zdravstvenemu stanju in cilju, ki ga želite doseči. Storitve bodo vsebovale različne metode, procese in tehnike, ki so potrebne za varno dosego cilja.


Razumem tveganje

Nov način življenja, vključujoč redno vadbo in zdrav način prehranjevanja, bo v vaše življenje prinesel spremembe, ki se jih morate zavedati. Vaše telo se bo namreč moralo na nov življenjski slog, ki vključujejo nov način prehrane in večjo telesno obremenitev, privaditi.

Spremembe se lahko odražajo na vašem krvnem tlaku (načeloma se le-ta zniža, v redkih primerih pa se zgodi, da lahko pride do nihanj tlaka), frekvenci srčnega utripa, masnem razmerju med pusto telesno maso in maščobno maso ipd. Čeprav ima ekipa KinEra izobražene in usposobljene strokovnjake, ki razumejo tveganja in bodo nenehno spremljali vaše telesne spremembe, je priporočljivo, da se pred obiskom vadbe posvetujete z vašim osebnim zdravnikom v primeru kakršnih koli zdravstvenih težav. Prav tako priporočamo, da osebnega zdravnika vključite v spremljanje dosežkov vaše vadbe in da skupaj predlagata cilje, ki jih želite doseči.


Splošni pogoji poslovanja

Cene in opis storitev

Vse cene so v EUR in po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1 ne vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku potrditve naročila oziroma nakupa. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in tehničnih opisov brez predhodnega obvestila. Sklenjena naročila, pogodbe in računi se arhivirajo na sedežu podjetja Kineziološke storitve, Nejc Bončina s.p. Kupec lahko pridobi kopijo na podlagi zahtevka po elektronski pošti kinera.info@gmail.com.

Plačila

Storitve se plačajo na zalogo, in sicer na podlagi prejetega računa. Plačila se izvajajo negotovinsko z nakazilom na TRR: SI56 0700 0000 3934 604 (Gorenjska Banka, d. d., Kranj, SWIFT: GORE SI 2X) ali z gotovinskim plačilom.

Odpoved storitve

Če želite odpovedati ali prestaviti dogovorjeni termin storitve ali vadbe, je to potrebno sporočiti vašemu trenerju vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom. V nasprotnem primeru se ura obračuna po dogovorjeni ceni.

Predhodna prekinitev koriščenja storitve

Stranka lahko kadar koli in brez razlage odkloni ali prekine sodelovanje. Denarja ob predhodni prekinitvi koriščenja storitve ne vračamo, razen v primerih, ko gre za višjo silo ali zdravniško priporočilo. Potrdilo zdravnika mora biti priloga prošnji za vračilo že plačanih storitev.

Varstvo osebnih podatkov

S podpisom pristopne izjave podjetju Kineziološke storitve, Nejc Bončina s.p., izrecno dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov, pridobljenih iz te izjave za potrebe delovanja podjetja, pri čemer je podjetje dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (uredba (EU) 2016/679; GDPR; ZVOP-2). Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost podjetja in vsebuje moje posnetke, ki jih podjetje lahko uporabi v promocijske namene.

Spremembe pogojev

Podjetje Kineziološke storitve, Nejc Bončina s.p. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene na spletnih straneh kin-era.com. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite pristopne pogoje in splošne pogoje poslovanja.


Izjava odgovornosti

Podjetje Kineziološke storitve, Nejc Bončina s.p. se ukvarja s približevanjem zdravega, športnega življenjskega sloga ljudem, nudenjem storitev za izboljšanje telesnega zdravja in počutja ter svetovanjem o primerni telesni dejavnosti glede na cilje, starost in stanje stranke. Stranke sprejemajo in izvajajo nasvete na lastno odgovornost, izhajajoč iz opozoril in navodil, ki so jim bila dana. Če je oseba mlajša od 18 let, je nujno pisno privoljenje staršev. Pred začetkom vadbe priporočamo, da se posvetujete z vašim osebnim zdravnikom. Podjetje, trenerji in ostali sodelujoči ne odgovarjajo za nikakršne morebitne zdravstvene težave strank v obdobju sodelovanja.


Izjava o pravilnosti podatkov

S podpisom pristopne izjave izjavljam, da so podatki, navedeni na pristopni izjavi pravilni in točni ter izjavljam, da bom podjetje Kineziološke storitve, Nejc Bončina, s.p. o morebitnih spremembah pravočasno obvestil.